Kruta spojnica za teške uvjete 500Psi

  • Style 1GH Heavy Duty Rigid Coupling 500Psi

    Style 1GH Kruta spojnica za teške uvjete rada 500Psi

    Čvrsta spojnica za teške uslove rada dizajnirana je za upotrebu u raznim opštim primjenama cjevovoda
    usluga umjerenog ili visokog pritiska. Radni tlak obično ovisi o debljini stijenke i nazivu cijevi koja se koristi. Spojke modela 7707 odlikuju se fleksibilnošću koja može prilagoditi pogrešno poravnanje, izobličenje, toplinsko naprezanje, vibracije, buku i seizmička podrhtavanja. Model 7707 čak može prilagoditi lučne ili zakrivljene rasporede cijevi