Naša oprema

Ispitivanje i inspekcija (Sirovina) Oprema

 Metallographic  examination

Metalografsko ispitivanje

Metal mechanical  performance testing

Ispitivanje mehaničkih performansi metala

Spectral  detection

Spektralna detekcija

Oprema za ispitivanje gume

compression   stress detection

Detekcija kompresijskog naprezanja

hardness test

Test tvrdoće

High temperature  aging test

Test starenja pri visokim temperaturama

Oprema za eksperimente proizvoda

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Otkrivanje zakretnog momenta savijanja za mehaničke T -komade

pressure resistance, air pressure detection

Otpor pritiska, detekcija pritiska vazduha

Bending torque detection For Joints

Otkrivanje momenta savijanja Za zglobove